Ngày 13/4/2020

eBET quyên góp 9800 bộ thiết bị phòng hộ y tế cho Trung tâm y tế Makati

Là đơn vị sáng lập nền tảng giải trí châu Á, ngày 3 tháng 4, eBET đã tặng 9800 bộ Thiết bị phòng hộ y tế cá nhân (Personal Protective Equipment, PPE) cho Trung tâm y tế Makati ((Makati Medical Center, MMC), để hỗ trợ nhân viên y tế chống lại dịch bệnh, hoàn thành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trung tâm y tế Makati là một trong những bệnh viện có số lượng bệnh nhân tăng đột biến từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan ở Philippines, có 882 bác sĩ và 2000 nhân viên đang ở tuyến đầu chiến đấu với loại virus Corona mới (COVID-19) rất dễ lây lan.

Evan Spytma - Giám đốc điều hành của eBET cho biết: "Chúng tôi rất biết ơn tất cả các nhân viên y tế vì những đóng góp dũng cảm và không vì tư lợi của họ, eBET vinh dự được tặng 9800 bộ thiết bị phòng hộ y tế cho MMC, hy vọng rằng các thiết bị này sẽ giúp nhân viên y tế trong khi chiến đấu với dịch bệnh, có thể tự bảo vệ cho an toàn của bản thân và bệnh nhân. ”

Bác sĩ Mae Syki-Young của Trung tâm Y tế Makati cho biết: "Thiết bị phòng hộ y tế có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 cho bác sĩ và y tá, đồng thời cũng bảo vệ người bệnh. Chúng ta cần đảm bảo sự an toàn của nhân viên y tế, thì mới phát huy được những hiệu quả lớn hơn. ”