วันที่ 13 เมษายน 2020

eBET บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์จำนวน 9800 ชุดให้กับศูนย์การแพทย์มาคาติ

eBET ในฐานะผู้ริเริ่มแพล็ตฟอร์มบันเทิงในเอเชีย ได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์(Personal Protective Equipment, PPE) 9800 ชุดให้กับศูนย์การแพทย์มาคาติ (Makati Medical Center, MMC) ในวันที่ 3 เมษายน 2020 เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับเหตุการณ์ระบาดของไวรัส ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

ศูนย์การแพทย์มาคาติเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในฟิลิปปินส์ มีนายแพทย์ 882 คนและเจ้าหน้าที่ 2000 คนกำลังร่วมต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ที่มีสภาวะการระบาดสูงในแนวหน้า

Evan Spytma ประธานบริหารของ eBET กล่าวว่า: "พวกเราต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งหมดในความกล้าหาญและการเสียสละ eBET รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ 9800 ชุดให้กับทาง MMC หวังว่าอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ป้องกันความปลอดภัยของตนเองและผู้ป่วยในขณะที่ต่อสู้กับโรคระบาด

ดร.Mae Syki-Young แห่งศูนย์การแพทย์มาคาติกล่าวว่า: "อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของนายแพทย์และพยาบาล พวกเราต้องประกันความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด"